ประมวลภาพ

พิธีเปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาทายาทหลักสูตรเข้มข้น
กล่าวรายงาน โดย นางสาวจินดา ธนาดำรงค์ ผู้อำนวยการ กลุ่มพัฒนาผู้ประกอบการอุตสาหกรรมชุมชน
กล่าวเปิดโดย นาย สุรพล ปลื้มใจ ผู้อำนวยการกองพัฒนาอุตสาหกรรมชุมชน


• การพัฒนาทายาทหลักสูตรเบื้องต้น จ.อุบลราชธานี
วันที่ 29 มิถุนายน – 3 กรกฎาคม 2563


• การพัฒนาทายาทหลักสูตรเบื้องต้น จ.อุดรธานี
วันที่ 6-10 กรกฎาคม 2563


• การพัฒนาทายาทหลักสูตรเบื้องต้น จ.เชียงใหม่
วันที่ 20-24 กรกฎาคม 2563


• การพัฒนาทายาทหลักสูตรเข้มข้น
วันที่ 17-21 สิงหาคม 2563

 

 207 total views,  1 views today